ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

známky pre misie


Pomoc misiám zbieraním známok

Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok pre pomoc misiám. 

Pozbierajte doma, alebo od známych, staré obálky s orazítkovanými známkami. Vystrihnite z nich známky neporušené a s papierovým okrajom 1/2 až 1 cm širokým. Známky neodlepujte ! Pripravený materiál dobre zabalte, aby sa nepoškodil. Takto zabalené vystrihnuté známky posielajte na našu adresu.


Bratislava – Misijný sekretariát

Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnická 20, 841 04 Bratislava
02/43 191030, 0915 641 387, kontakt@pallotini.sk


Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

more