ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni


Rwanda

Chudoba v regióne  nás viedla k tomu, aby sme založili remeselnícku školu, v ktorej by študenti nadobudli konkrétne zručnosti. Tie by im umožnili postaviť sa na vlastné nohy.

MORE


Burkina Faso

Projekt výstavby Centra Božieho milosrdenstva – rehoľného domu pre komunitu kňazov, v tom zahrnuté priestory pre potreby farskej služby a budúcu svätyňu Božieho milosrdenstva.

MORE


Madagaskar

Na červenom ostrove pomáhame núdznym vďaka spolupráci s kongregáciou oblátov NMP. Projekty realizované na tomto mieste sú zamerané na vzdelávanie detí a mládeže. 

MORE

ĎAKUJEME ZA PODPORU!


Vzdelanie – škola

Projekt vzdelanie predstavuje podporu škôl a vzdelania v misijných krajinách. Zameriava sa na podporu projektov realizovaných v týchto školách určených na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, respektíve zlepšenie podmienok na vzdelanie. Financovanie ukončenia studia

Cieľom projektu podpora študia je pomôcť chudobným študentom pokryť náklady na štúdium. Podporujeme individualne dofinancovanie ukoncenia studia – konkretne pripady deti ktorym často chyba rok dva na skoncenie strednej skoly. Známky pre misie

Podporte misie prostrednictvom zbierania použitých poštových známok. 
Pozbierajte doma, alebo od známych, staré obálky s orazítkovanými známkami. Vystrihnite z nich známky neporušené a s papierovým okrajom 
1/2 až 1 cm širokýmTakto zabalené vystrihnuté známky posielajte na našu adresu. 

Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh,
od ktorého pochádza každé dobro.“
„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok,
tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“
Svätý Vincent Pallotti