ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Adopcia srdca

Ako sa stať darcom

Pre darcov

Ak ste zavítali na túto stránku, predpokladáme, že zvažujete zapojiť sa do projektu Adopcia srdca.
Aby sme vám uľahčili vaše rozhodovanie, v nasledujúcom texte popisujeme, akým spôsobom darcovstvo prebieha.
Prosíme vás, aby ste si našli čas na prečítanie tohto textu. Taktiež môže byť nápomocná sekcia „Časté otázky“.
Ak niečo nie je zrozumiteľné alebo vám chýba akákoľvek informácia, neváhajte nás kontaktovať.

Ako sa stať darcom – KROK 1

Na začiatku je dôležité stotožniť sa s formou pomoci, ktorú poskytuje projekt Adopcia srdca. O projekte Adopcia srdca sa dočítate na stránke „Čo je Adopcia srdca“ v sekcii „O projekte“. O priebehu darcovstva vás informujeme v sekcii „Chcem sa stať darcom“. Nápomocné môžu byť tiež „Časté otázky“.

Ak vám je blízka táto forma podpory vzdelania detí, nasleduje výber formy pomoci. Projekt Adopcia srdca funguje v troch podobách:

• Adopcia srdca – individuálna
• Adopcia srdca – vzdelanie
• Adopcia srdca – všeobecná

KROK 2Jednotlivé verzie projektu sa líšia vo viazanosti, výške a v pravidelnosti podpory, ako aj v charaktere či jestvovaní kontaktu medzi darcom a obdarovaným. Prosíme vás, aby ste si prečítali podrobnosti na stránkach jednotlivých verzií.

Ak ste sa rozhodli pre anonymné darcovstvo, prosíme vás, aby ste príspevok zaslali na číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0071 8418 7034 a pri platbe použili variabilný symbol 220022. Jeho správne uvedenie nám uľahčuje identifikáciu platby.

KROK 3


Ak ste sa rozhodli podporiť projekt Adopcia srdca ako registrovaný darca, prosíme vás o vyplnenie prihlasovacieho formulára  REGISTRÁCIA.
Prosíme, kontaktujte nás, ak si žiadate zaslať prihlasovací formulár na vyplnenie vo fyzickej podobe. Vyplnený nám ho potom pošlite emailom alebo poštou.

Krok 4

Po spracovaní vašej žiadosti vás budeme kontaktovať.

Priebeh darcovstva závisí od podoby projektu, do ktorej ste sa zaregistrovali (pozri schéma).

Krok 5

Následný kontakt medzi vami a Misijným sekretariátom a medzi vami a podporovanými deťmi (vrátane informácií o vami podporovaných projektoch) je individuálny podľa podoby projektu, v ktorom ste zaregistrovaný, a krajiny, kde projekt prebieha. Bližšie informácie nájdete v sekcii „O projekte“.

Ďakujeme za vašu modlitbu a podporu!


  viac informacii na stranke www.adopciasrdca.sk.