ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Burkina Faso

Výstavba novej pallotínskej misie a Centra Božieho milosrdenstva v Burkina Faso.
V minulom roku v októbri prišli na pozvanie miestneho kardinála z arcidiecézy Ouagadougou pôsobiť prví pallotíni, misionári a to páter Stanislav, ktorý viac ako 30 rokov pôsobil v Rwande a páter Dariusz, misionár z Pobrežia Slonoviny. Obaja naši pátri sa stali súčasťou miestnej komunity kňazov, aby sa naučili miestny jazyk, pochopili špecifiká pastorácie a nasali ducha a kultúru tejto zeme. Otec kardinál poveril pátra Stanislava prípravou Panafrického Kongresu Božieho milosrdenstva. Kardinál Philippe Ouédraogo v septembri zriadil novú farnosť Tengandogo a zveril ju Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínom. Centrom farnosti bude kaplnka Milosrdenstva. Farnosť má okolo 20 000 veriacich a pozostáva z 21 základných kresťanských komunít. Kardinál zriadil túto farnosť s úmyslom, aby sa stala centrom Milosrdenstva a v budúcnosti v nej vyrástla svätyňa Božieho milosrdenstva. Na území farnosti sa nachádzajú ešte 4 ďalšie kaplnky. Kaplnka Božieho milosrdenstva v Tengandogo bola vybudovaná v roku 2016, žiaľ bez akejkoľvek ďalšej infraštruktúry, teda v jej okolí sa nenachádza ani len jedna farská budova. V čase realizácie výstavby si v blízkosti tohto priestranstva pallotíni prenajali dom pre 3 osoby, nakoľko už vykonávajú službu vo zverenej im farnosti. Projekt výstavby Centra Božieho milosrdenstva – rehoľného domu pre komunitu kňazov, v tom zahrnuté priestory pre potreby farskej služby a budúcu svätyňu Božieho milosrdenstva Budova ráta s 5 kňazmi, ktorí budú vykonávať službu v budúcom Centre Božieho milosrdenstva. Na prízemí je: kaplnka, zasadacia miestnosť, jedáleň s kuchyňou a jej príslušenstvom a miestnosť pre návštevníkov. Na poschodí bude sedem izieb, jedna spoločenská miestnosť a sklad. Kaplnka by mala byť prístupná aj zvonku pre malé skupiny pútnikov. Projekt podporujú rôzne charitatívne organizácie medzi nimi aj Pápežská Nadácia či Pomoc trpiacej cirkvi. Misijný sekretariát Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni vdaka vasej stedrosti planuje podporit finančne tent o projekt.
Zo srdca ďakujeme za vašu podporu. more