ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Madagaskar


Výstavba a zariadenie tried Madagaskar

Na červenom ostrove pomáhame núdznym vďaka spolupráci s kongregáciou oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. Projekty realizované na tomto mieste sú zamerané na vzdelávanie detí a mládeže. Okrem iného sme sa zapojili aj do výstavby vodovodu v Bereve. Projekt bol podporený zakúpením solárneho čerpadla.
V súčasnosti realizujeme projekt výstavby a zariadenie tried v Befasy.  .

Misijný sekretariát Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni vďaka vašej štedrosti podporuje finančne aj tento projekt.Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

more