ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Svätý Vincent Pallotti


Zakladateľ Združenia a Spoločnosti katolíckeho apoštolátu

Vincent Pallotti

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu založil taliansky kňaz sv. Vincent Pallotti (21. 4. 1795 – 22. 1. 1850), ktorý celý svoj život prežil v Ríme. Obdobie, v ktorom žil, bolo poznačené nielen Francúzskou revolúciou, zjednocovaním Talianska, ale aj rôznymi epidémiami. Pallotti chcel byť „všetkým pre všetkých“, čo v praxi znamenalo, že do svojej opatery zahrnul širokú skupinu ľudí. Od roku 1819 pôsobil ako profesor dogmatickej teológie na univerzite La Sapienza, bol vyhľadávaným spovedníkom. Spovedal dokonca kardinálov aj pápežov. Trinásť rokov bol spirituálom rímskeho kňazského seminára. Zakladal večerné školy pre mládež, navštevoval vojenské kasárne, počas epidémie zriadil sirotinec Božieho milosrdenstva pre dievčatá, ktoré prišli o rodičov
a príbuzných. Bol pastierom a lekárom duší, priateľom chudobných ľudí a nadšeným propagátorom zahraničných misií. V priebehu desiatich rokov svojho pôsobenia pri Kostole Ducha Svätého získal titul apoštol Večného mesta. Kázal dokonca aj na námestiach Ríma. Jeho poslucháči boli náhodní okoloidúci, ktorí sa zastavovali zo zvedavosti. Ľahko si získaval srdcia poslucháčov. Oslovoval ich svojou jednoduchosťou, angažovanosťou a zápalom. Vždy bol dobre pripravený a vyžarovala z neho svätosť. Obľúbenou témou jeho rozjímaní bolo Božie milosrdenstvo. Hriešnici sa obracali pod vplyvom jeho slov, oživovala sa ich viera. Viedol duchovné obnovy pre všetkých: pre významné osobnosti v Ríme, inteligenciu, mládež, ale i jednoduchých ľudí. Keď počas oktávy Zjavenia Pána v roku 1850 spovedal, uvidel úbožiaka, ktorý sa triasol od zimy. Pallotti mu daroval svoj plášť a sám prechladol. Silný zápal pľúc zapríčinil jeho smrť. Zomrel 22. januára 1850 vo veku 54 rokov.

Pallotíni na Slovensku

Na Slovensku pôsobili pallotíni už pred druhou svetovou vojnou v Handlovej. Ich činnosť bola násilne prerušená počas totalitného režimu. V roku 1992 svoju činnosť na Slovensku obnovili, odpovedajúc na pozvanie J. E. Mons. Františka Tondru, ktorý chcel svoju diecézu obohatiť charizmou rehoľného života. V roku 1993 prišli medzi veriacich do farnosti v Smižanoch. V tom istom roku J. E. Mons. Rudolf Baláž zveril pallotínom farnosť Predajná. V rokoch 1999 až 2015 bol Spoločnosti katolíckeho apoštolátu zverený kláštorný komplex a farnosť v Hronskom Beňadiku.
V Spišskej Novej Vsi na sídlisku Západ vo farnosti Smižany vybudovali pallotíni rekolekčný dom s kostolom, ktorý bol v roku 2009 posvätený a stal sa Diecéznou Svätyňou Božieho milosrdenstva. Pallotíni v roku 2010 erigovali komunitu v Michalovciach a v mestskej časti Stráňavy spravujú Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Misijnej animácii slúži dom pallotínov v Bratislave – Karlovej Vsi. Členovia erigovanej komunity v Bratislave vykonávajú pastoračnú službu v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch. Slovenská delegatúra Spoločnosti katolíckeho apoštolátu plní rôznorodé pastoračné úlohy. Kňazi popri farskej pastorácii rozvíjajú početné diela v súlade s pallotínskou charizmou.

more