ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Adopcia srdca


Čo je Adopcia srdca?

Projekt Adopcia srdca je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách.


REGISTRÁCIAAko Adopcia srdca funguje?

Darcovia (jednotlivci, rodiny, komunity, firmy, organizácie, triedy, školy) podporujú deti, celé triedy alebo aktuálne prebiehajúce projekty. Darca si zvolí formu podpory na základe parametrov ako výška podpory, pravidelnosť, kontakt s obdarovanými, viazanosť. 

Ako sa stať darcom?

Ak ste sa rozhodli podporiť projekt Adopcia srdca, prosíme vás o vyplnenie prihlasovacieho formulára:


REGISTRÁCIA