ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Spolu pre misie


Adopcia srdca

Projekt Adopcia srdca je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách.

MORE


Projekty

Vďaka dôvere a štedrosti darcov podporujme v misijných krajinách každoročne desiatky sociálnych a pastoračných projektov.

MORE


Omše

Misijný sekretariát  sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách. Milodar spojený s úmyslom svätých omší pre  kňazov  je často jediným zdrojom obživy .

MORE

Pridaj sa k nám !


Misijný ruženec

Zakladateľka Diela šírenia viery Paulína Jaricot túžila po tom, aby ružencová modlitba podporila dielo evanjelizácie na celom svete. Aj vaša modlitba môže pomôcť misionárom v ich apoštolskej práci. Hlásať evanjelium – to nie je iba ísť na misie. Sú to dlhé hodiny strávené na kolenách pri modlitbe. Buďme aj my misionármi! Veď aj my sme zodpovední za ohlasovanie Božieho kráľovstva.

MOREAdopcia seminaristov 

Ďakujeme za všetky Vaše modlitby, obety, povzbudenia a finančné dary, ktoré ste obetovali na projekt „Klerický patronát“. Formácia mladých klerikov je v misijných podmienkach nesmierne zložitá a dlhodobá záležitosť, o to viac si ceníme Vašu podporu.
MOREChcem sa stať darcom

SPOLU PRE MISIE. Pridaj sa k  nám a pomôž zmeniť osudy ľudi v Afrike.
Ako môžeš prispieť ? 
Duchovne – motlitbou a obetou za misie
Finančne – zaslaním milodaru na podporu misií. MORE

„Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh,
od ktorého pochádza každé dobro.“ 
„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok,
tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“
Svätý Vincent Pallotti