ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

2 % z dane

VENUJTE NÁM 2% ZO SVOJICH DANÍ VENUJTE NÁM 2% ZO SVOJICH DANÍ Vďaka 2% z Vašich daní sme za posledné roky podporili vzdelávanie detí prostredníctvom podpory vzdelávania, vybudovaním školských tried, zakúpením zariadení potrebných k výučbe krajčírstva, stolárstva. Podporili sme aj zdravotne znevýhodnených zakúpením zdravotníckych pomôcok. Veríme, že vďaka Vám aj naďalej budeme môcť robiť svet krajší a lepší pre tých, ktorí nemali toľko šťastia ako my. Názov: Amazi o.z. Sídlo: sološnická 20, 841 04 Bratislava Právna forma: Občianske združenie IČO: 42360986 Zo srdca ďakujeme za vašu podporu. AKO POSTUPOVAŤ? PRE ZAMESTNANCOV
  1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (dá sa vpisovať). Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
  4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
AKO POUKÁZAŤ 3% z Vašej dane?
  1. 3% z Vašej zaplatenej dane, môžete poukázať ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste pomáhali misiám potvrdenie si vyžiadajte u nás na adrese: info@pallotini.sk
  2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.amazi.sk Zo srdca ďakujeme za vašu podporu. more