ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Kontakt
Bankové spojenie

Prima banka:
SK56 5600 0000 0071 8418 6031
Slovenská sporiteľňa:
SK31 0900 0000 0050 2937 7277


Bankové spojenie pre projekt Adopcia srdca:
IBAN Prima banka:
SK38 5600 0000 0071 8418 7034
BIC S.W.I.F.T.: KOMASK2X

IBAN Slovenská sporiteľňa:
SK32 0900 0000 0050 2937 4834
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX

Adresa

Misijný sekretariát – pallotíni,
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu,
Sološnická 20,
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Telefon

Mobil: 0915 641 387
Pevna linka:  02/43 191030

E-mail

info@pallotini.sk

Web Site

www.pallotini.sk

www.adopciasrdca.sk

www.amazi.sk