ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Zaslanie úmyslu svätej omše

Úmysly svätých omší môžete posielať prostredníctvom:

  • listu na adresu: Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát – pallotíni, Sološnická 20, 841 04 Bratislava
  • e-mailom na adresu: omse@pallotini.sk
  • telefonicky 02/43 19 10 30
  • vyplnením formulára kliknutím na tlačidlo „Poslať úmysel“ podľa vybraného druhu svätej omše.

Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie gregoriánskych a individuálnych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom gregoriánskych a individuálnych svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

Gregoriánske sv.omše

30 svätých omší slúžených za sebou bez prerušenia. Je možné sláviť 30 svätých omší na spôsob gregoriánskych omší za viacerých zosnulých, živých alebo na iný úmysel.

Individuálne sv.omše

Omše slúžené na určený úmysel. Úmysel svätej omší môže byť zadaný za živé a za zosnulé osoby, za zdravie, ako poďakovanie, prosby alebo na iný úmysel.

Spoločné sväté omše

Večné sv.omše

Na základe privilégia udeleného Svätou stolicou slúžia pallotíni každý deň 3 sv. omše za všetkých živých i zosnulých zapísaných do večných sv.omší.

Panna Mária z Kibeha

Ak by ste sa chceli obrátiť s modlitbou na Pannu Máriu z Kibeha, pošlite úmysly, ktoré budú zahrnuté do svätých omší slúžeých na príhovor Matky Slova.

Sv.omše v Medžugorí

Každý štvrtok v Medžugorí slúžia kňazi pallotíni sväté omše na úmysly dobrodincov. Zapojte sa aj vy zaslaním vašich úmyslov.

Májové sv.omše

Počas celého mesiaca máj slúžia pallotíni osemnásť sv. omší každý deň na všetky zadané úmysly.

Novembrové sv.omše

Počas celého mesiaca november slúžia pallotíni každý deň dvadsať štyri sv. omší za všetkých nahlásených zosnulých.

Pallotínske sv.omše

22. januára na sviatok sv. Vincenta Pallottiho slúžia kňazi pallotíni 30 svätých omší na vaše zaslané úmysly.

Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života“. Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať. Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

„Nezabúdajme na našich drahých zosnulých. Neváhajme pomáhať zomrelým a obetujme za nich svoje modlitby, pretože samé duše si nemôžu pomôcť“ (sv. Ján Zlatoústy). Je to dobrý katolícky zvyk modliť sa za zomrelých. „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha“ (KKC 1032). Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme späť. Svätá Katarína z Bologne povedala: „Keď som chcela od Boha získať nejakú milosť, prosila som duše v očistci, aby o to prosili v mojom mene. Na ich príhovor som vždy dostala to, o čo som prosila.“ Aj svätá Terézia z Avily uisťuje, že všetko, o čo prosila na príhovor duší v očistci, dostala.