ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

GDPR


General Data Protection Regulation

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou

 „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ 

k dispozícii tu.

Zodpovedná osoba – kontakt

 


Adresa

Misijný sekretariát – pallotíni,
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu,
Sološnická 20,
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Telefon

Mobil: 0915 641 387
Pevna linka:  02/43 191030

E-mail

info@pallotini.sk

Web Site

www.pallotini.sk

www.adopciasrdca.sk

www.amazi.sk