ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

podpora študia


Stredna škola – individualne dofinancovanie ukoncenia studia

Cieľom projektu podpora štúdia je pomôcť chudobným študentom pokryť náklady na štúdium. Podporujeme individuálne dofinancovanie ukončenia štúdia – konkrétne prípady detí ktorým často chýba rok dva na dokončenie strednej školy. Mnohí z nich sú siroty či polosiroty. Študenti kvôli chudobe nemajú prostriedky na to, aby prispeli na školné, školske pomôcky či ďalšie výdavky spojené s ich štúdiom. Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

more