ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

POMOC PRE UKRAJINU

Nedopusťme, aby zvíťazilo zlo, ale zlo dobrom vyliečme!
https://www.facebook.com/misie_pallotini

Podporiť môžete tu: https://amazi.darujme.sk/pomoc-pre-ukrajinu/

Ako sa môžete zapojiť a podporiť pomoc Ukrajine.

Momentálne sa odporúča najmä finančná pomoc, ktorá je adresne posielaná na Ukrajinu, resp. sa z nej kupujú potrebné veci pre utečencov, ktorí prichádzajú na Slovensko. Váš dar nám umožní poskytovať  pomoc ľuďom postihnutým konfliktom na Ukrajine.

Prispieť viete aj priamo na účet:

IBAN: SK30 8330 0000 0025 0118 2286

Variabilný symbol 400

Pallotínske farnosti začali prijímať utečencov.
Do pallotínskych farností na Ukrajine najmä v Kyjeve, Odese, Žitomire a v Ľvove začali prichádzať rodiny prosiace o ochranu. V našich domoch a kostoloch sa už zhromaždili ľudia, ktorí nemajú kde skloniť hlavu. Snažíme sa prispôsobiť miestnosti, ktoré máme pre utečencov. Potrebujem sa pripraviť, zásobiť sa potravinami a prostriedkami pre základnú osobnú hygienu. V Žitomire už ohlásili odstavenie vody v mestskom potrubí. V mestách ešte nepanuje absolútna panika, ale veľmi veľa ľudí odchádza na vidiek. Tí ktorí nemajú rodinu, niekde mimo veľkých aglomerácií, musia zostať v mestách. Vytvárajú sa rady pred obchodmi, čerpacími stanicami, lekárňami a bankomatmi.

Dnes ráno 25. februára som sa spojil so spolubratom na Ukrajine otcom Waldemarom Pawlecom: „Tu u nás v Kyjeve spadli dnes bomby na susednú štvrť. Bolo to okolo 4 hodiny ráno, ľudia sa ukryli do pivníc. Nad ránom sme sa vracali do svojich bytov. V našom kyjevskom dome sme poskytli ubytovanie takmer 30 ľudí zo susedných činžiakov, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku. Naše domy v iných mestách Žitomir, Odesa a Ľvov sa pripravujeme na prijatie tých, ktorí budú hľadať útočište. V Žitomire a Odese noc prebieha pokojne. Vidno, že ruská sila sa koncentruje na hlavné mesto Kyjev.“Pallotíni potrebujú prostriedky, aby mohli organizovať pomoc pre miestnych ľudí najmä potraviny a miesta na prespanie. Prosíme vás o modlitbu a podporu. Drahí bratia a sestry nedopusťme, aby zvíťazilo zlo, ale zlo dobrom vyliečme!
Podporiť môžete tu: https://amazi.darujme.sk/pomoc-pre-ukrajinu/