ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretáriat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Zaslanie úmyslu svätej omše pallotíni

Úmysly svätých omší môžete posielať prostredníctvom:

  • listu na adresu: Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát – pallotíni, Sološnická 20, 841 04 Bratislava
  • e-mailom na adresu: omse@pallotini.sk
  • telefonicky 02/43 19 10 30
  • vyplnením formulára kliknutím na tlačidlo „Poslať úmysel“ podľa vybraného druhu svätej omše.

Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie gregoriánskych a individuálnych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom gregoriánskych a individuálnych svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

Gregoriánske sv.omše

30 svätých omší slúžených za sebou bez prerušenia. Je možné sláviť 30 svätých omší na spôsob gregoriánskych omší za viacerých zosnulých, živých alebo na iný úmysel.

Individuálne sv.omše

Omše slúžené na určený úmysel. Úmysel svätej omší môže byť zadaný za živé a za zosnulé osoby, za zdravie, ako poďakovanie, prosby alebo na iný úmysel.

Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života“. Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať. Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

„Nezabúdajme na našich drahých zosnulých. Neváhajme pomáhať zomrelým a obetujme za nich svoje modlitby, pretože samé duše si nemôžu pomôcť“ (sv. Ján Zlatoústy). Je to dobrý katolícky zvyk modliť sa za zomrelých. „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha“ (KKC 1032). Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme späť. Svätá Katarína z Bologne povedala: „Keď som chcela od Boha získať nejakú milosť, prosila som duše v očistci, aby o to prosili v mojom mene. Na ich príhovor som vždy dostala to, o čo som prosila.“ Aj svätá Terézia z Avily uisťuje, že všetko, o čo prosila na príhovor duší v očistci, dostala.